آژانس مسافرتی اوج درنا

+9821-888 94 222
info@oujdorna.ir

اخبار

تاریخ : 1398/03/04

صحرای بلک راک ( آبفشان فلای ) در نوادا آمریکا  که داستان بسیار جالبی دارد

صحرای بلک راک ( آبفشان فلای ) در نوادا آمریکا  که داستان بسیار جالبی دارد

با اوج درنا در رابطه با این موضوع همراه شوید :

در صحرای بلک (آبفشان فلای) راک آب فشانی وجود دارد که بر اثر عوامل انسانی بوجود آمده است یکی از زیبا ترین آبفشان های معدنی در جهان است تنوع مواد معدنی این آبفشان باعث پدید آمدن رنگ های زیبا در این آبفشان شده است .رنگ آمیزی رنگین کمانی این پدیده به خاطر مواد معدنی متفاوت درون آب می باشد که با اکسیژن هوا واکنش نشان داده اند.

اوج درنا - آبفشان فلای

 

اوج درنا-آبفشان فلای